Verleden

Gilden zijn trots op hun geschiedenis. Ze koesteren hun historie en stemmen hun hedendaagse functioneren af op de bedoelingen en tradities, die hun voorvaders bij de oprichting in de 16e eeuw met het gilde gehad hebben. Veel gilden beschikken nog over een rijke gedetailleerde geschiedenis, die bewaard is gebleven in gildeboeken. Sint Joris echter beschikt niet over deze geschreven geschiedenis. Het oudst bekende document is de oprichtingsakte van 8 juni 1542, een ledenlijst van 1812, die op last van Napoleon werd opgesteld en wat bescheiden aantekeningen uit het beginn van de twintigste eeuw. Sint Joris beschikt echter wel over een unieke verzameling koningsschilden vanaf 1614 tot heden en weet uit overlevering nog aardig wat geschiedenis te reproduceren. Op deze pagina kunt u in vogelvlucht nader kennismaken met de historie van het gilde.

 

Het straten van de Guld

Teerdag en kermis

In Vogelvlucht

Belangrijke schilden

Zilver

Koningschieten

Gildeterreinen

De legende van Sint Joris

Overige Gilde attributen

Vendelgebed

 

de archivaris,

Henk van Hout.

Kalender

zo nov 26, 2017
Winterverschieting Sint Joris
___________
do nov 30, 2017
Kaartavonden Sint Joris
___________
za dec 16, 2017
Winterverschieting Sint Joris
___________
do dec 28, 2017
Kaartavonden Sint Joris
___________
za dec 30, 2017
Winterverschieting Sint Joris
___________
do jan 11, 2018
Kaartavonden Sint Joris
___________
za jan 13, 2018
Winterverschieting Sint Joris
___________