Ad Smits 25 jaar hoofdman

Op november 1990 volgde Ad Smits Harrie van Oirschot op als hoofdman van het Sint Joris Gilde Oirschot. Destijds vond men dat Ad in een gespreid gildebed terecht kwam. Onder leiding van Harrie van Oirschot was Sint Joris namelijk helemaal tot bloei gekomen. In 1973 werd het gilde gekostumeerd, bij de ruilverkaveling kreeg het gilde een eigen terrein (bij café 't Zand) en samen met de andere gilden werd in 1980 een groots landjuweel georganiseerd. Toch waren er nog voldoende uitdagingen en Ad greep die met beide handen aan.

 

Het gildeterrein was te klein. Voor de organisatie van grotere evenementen en voor repetities van de dansgroep, tamboers, bazuinblazers en vendeliers moesten we steeds uitwijken naar het voetbalveld van Bijsterveld (ons huidige terrein). Ook was er de wens om zelfstandig eens een gildefeest te organiseren. Dat was immers al weer zo'n 50 jaar! geleden.

 

Voortvarend gaf Ad leiding aan de gilde-overheid, hetgeen in 1992 al resulteerde in een geslaagd gildefeest ter gelegenheid van het 450-jarige bestaan. Er zouden er nog twee volgen, in 2003 en in 2011. En er staat er al weer één gepland in 2017.

dsc 0188

In 1993 ontvingen wij een uitnodiging van het gemeentebestuur van Wschowa uit Polen, om tijdens een feestweek aldaar samen met de toen bekende "die Original Stuhlstätter Musikanten" namens het gemeentebestuur van Oirschot optredens te verzorgen. Herinneringen aan dit optreden worden nog regelmatig ter sprake gebracht en wat zouden we het graag nog eens dunnetjes over willen doen.

 

Begin 1995 werd er een bijna vier keer zo groot terrein tegenover het Sint-Antoniuskapelletje te koop aangeboden. Dat was wel iets voor het gilde, maar leek qua financiën een brug te ver. Hoofdman Ad Smits bracht uitkomst en stelde zich privé garant voor een behoorlijke opbrengst van het terrein aan de Wevershoek, waardoor de aankoop met unanieme steun van de algemene vergadering mogelijk werd. Intern wordt gewerkt aan de bouw van een schuilhok op dit nieuwe terrein. Echter bestemmingsplannen lopen vertraging op en zelfs de geplaatste schutsbomen worden slechts gedoogd. Begin 1998 wordt besloten om alleen nog gebruik van het terrein te maken: "De guld heeft er 'den aard' niet meer".

 

In februari 2001 wordt besloten om uit te kijken naar een ander terrein. En al in mei 2001 wordt het terrein tegenover de Stratense kapel verkocht en kan, vooral door de inzet van Ad Smits, het huidige terrein met twee opstallen tegen gunstige condities gekocht worden. Een plaquette bij de ingang van het terrein houdt de herinnering levend aan Janus en Anneke van der Vondervoort, die het mogelijk hebben gemaakt om deze accommodatie te realiseren.

 

Opnieuw worden plannen gemaakt voor een nieuw onderkomen. Ook nu spelen bestemmingsplannen het gilde in de verdere ontwikkeling van het terrein parten. Het schuilhok, een voormalige varkensstal, is dringend aan vervanging toe. Een gevel scheurt, het dak is versleten en het riool raakt steeds vaker verstopt. Na goed overleg met het B&W van de gemeente Oirschot worden de plannen eind 2009 goedgekeurd. Eind 2009 ontvangen we de bouwvergunning.

 

Mede dankzij de medewerking van een Oirschotse aannemer, een Europese subsidie en de inzet van veel gildebroeders en zusters lukt het om in 2012 een riant onderkomen te realiseren. Aan de ingang van ons gildehuis is een bescheiden vermelding aangebracht, die de dankbaarheid van het gilde tot uiting brengt aan de onbaatzuchtige inzet van Ad Smits om dit prachtige gildeterrein te realiseren.

 

Maandag 30 november 2015 was het een bijzondere en historische dag voor het Sint Joris Gilde. We nemen afscheid van een markant hoofdman, die het gilde in en buiten Oirschot op de kaart heeft gezet We starten ook met een nieuwe periode met nieuwe ambities en uitdagingen. Onze gildekostuums zijn na ruim 40 jaar versleten en de organisatie van een gildefeest in 2017 is reeds begonnen. Het Brabantse gildewezen staat onder druk. Veel gilden worstelen met de toekomst en hun positie in de snel veranderende maatschappij. Sint Joris heeft zich de afgelopen jaren beraden over de toekomst en zijn visie vastgelegd in een beleidsplan. Wellicht dat dit een steun kan zijn voor het te voeren beleid van de gilde-overheid onder leiding van de nieuwe hoofdman, Toine van Hout.

Kalender

do feb 22, 2018
Kaartavonden Sint Joris
___________
zo feb 25, 2018
Wintercompetitie 4OG
___________
zo mrt 04, 2018
Vrije wedstrijd St Joris Reusel
___________
do mrt 08, 2018
Kaartavonden Sint Joris
___________
zo mrt 11, 2018
Vrije wedstrijd Hoogeloon
___________
zo mrt 11, 2018
Wintercompetitie 4OG
___________
zo mrt 18, 2018
Wintercompetitie 4OG
___________

Log in