Een nieuwe hoofdman voor het Sint Joris Gilde Oirschot

Op 30 november hield het Sint Joris Gilde een bijzondere algemene ledenvergadering. Er was één agendapunt en dat was het kiezen van een nieuwe hoofdman. Na 25 jaar hoofdmanschap vond Ad Smits het tijd worden om het stokje over te dragen aan een ander, zoals hij al aan het begin van het jaar had aangekondigd. Op voorspraak van Ad Smits werd Toine van Hout gepresenteerd als kandidaat aan de algemene ledenvergadering.

Met zijn 25 jarig actief lidmaatschap is Toine een op en top gildebroeder en zeer goed bekend binnen het gildewezen. Het was dan ook geen verrassing dat de leden massaal positief stemden. Toine werd benoemd als nieuwe hoofdman en de overdracht vond volgens traditie plaats.

Als blijk voor alles wat Ad Smits voor het gilde heeft betekend, werd Ad Smits unaniem benoemd als ere-hoofdman van het gilde. Daarmee heeft het gilde nu 2 ere-hoofdmannen. Precies 25 jaar geleden werd Harrie van Oirschot, ook na 25 jaar hoofdmanschap, benoemd als ere-hoofdman. Dit is een unicum en het gilde is trots op deze 2 ere-hoofdmannen en hoopt uiteraard nog lang van hun kennis en aanwezigheid te genieten.

Vanwege de verdiensten van Ad Smits was er aansluitend aan de vergadering een receptie voor alle gildebroeders, gildezusters en genodigden. De diverse woorden van dank waren zeer treffend. Fantastisch om te ervaren dat ook de Oirschotse collega gilden, de burgemeester en de pastoor de inzet van Ad van de afgelopen jaren enorm hebben gewaardeerd. Op deze momenten wordt duidelijk wat iemand in de loop der jaren voor een vereniging, het gildewezen in het algemeen en dus ook voor de gemeenschap heeft betekend.

Het is nu aan Toine van Hout om samen met alle gildebroeders en zusters van Sint Joris, maar zeker ook met de Oirschotse collega gilden en gilden van buiten Oirschot het cultureel erfgoed van de gilden te bewaken en uit te dragen. (voor foto's van de vergadering en receptie: www.sintjorisgilde.nl).

Foto: De nieuwe hoofdman Toine van Hout en de ere-hoofmannen Harrie van Oirschot en Ad Smits.

hoofdlieden

Kalender

zo nov 26, 2017
Winterverschieting Sint Joris
___________
do nov 30, 2017
Kaartavonden Sint Joris
___________
za dec 16, 2017
Winterverschieting Sint Joris
___________
do dec 28, 2017
Kaartavonden Sint Joris
___________
za dec 30, 2017
Winterverschieting Sint Joris
___________
do jan 11, 2018
Kaartavonden Sint Joris
___________
za jan 13, 2018
Winterverschieting Sint Joris
___________

Log in