WINTERSCHIETCOMPETITIE ST JORIS GILDE OIRSCHOT 2015/2016

Beste gildebroeders / - zusters,

Komend seizoen gaan we alweer  de wintercompetitie organiseren.

1. Wedstrijd data:

De data voor de wintercompetitie 2015 / 2016 zijn vastgesteld op:

2016

Oktober: 15-22

November: 5-19-26

December: 3-17

2017

Januari:14-28

Februari: 11-25

Maart : 11-18-25

2. Wedstrijd opzet:

In de basis blijft de wedstrijd opzet gelijk en is het terrein aan de Heersdijk open vanaf 15.00 uur. De wedstrijden starten om 15.30 uur.

Het inschrijfgeld voor de gehele competitie blijft € 5,- per persoon met de insteek om de extra inkomsten te investeren in prijzen “zilver”.

3.Lustrum schild “Winterkruisboog Oirschotse Gilden”:

Daar we in 2010 het eerste lustrum vierde is er een

“Wisselschild” beschikbaar gesteld onder de volgende voorwaarden:

- Alle deelnemers die minimaal 1-maal eerder

deelgenomen hebben aan de wintercompetitie komen voor deelname in aanmerking.

- Er wordt geen gebruik gemaakt van de A-B-C

klasse indeling echter van een handicap (analoog aan hetsysteem van Sint Sebastiaan) waardoor alle deelnemers een kans hebben om wisselschild te winnen.

- Het gescoorde eindresultaat, in het laatst deelgenomen jaar, over 10 wedstrijden, bepalen de handicap

-Het wisselschild blijft in principe eigendom van de winter verschieting van de 4OG.

De winnaar van elk seizoen krijgt een zilveren draagspeld, geschonken door Jan van Zelst.